Džbán z Košickej

Plán súťaže pre šk. rok 2018/19 (.pdf)

Aktuálne

PF-ko do 7.12.2018
info

Prebehlo

Súťaž iBobor
1.10.-30.10.2018 prihlasovanie na súťaž
info (.pdf)
Jesenná úprava triedy do 23.10.2018
info (.pdf)
Kde bolo, tam bolo v Časopriestore...

 
1.krok ... 24.9.2018 štart – úvodné stretnutie s organizátorom p. uč. Kmeťom v zborovni školy cez druhú veľkú prestávku (tj. po 3.v.h.) = POVINNÉ
2.krok ... 11.10.2018 odovzdanie A3 predlohy p. uč. Kmeťovi do Artovne
3.krok ... v týždni 15.-18.10.2018 maľovanie (upresníme deň a hodinu mailom)

info (.pdf)

Dejepisná olympiáda záväzné prihlásenie do 5.októbra 2018
info (.pdf)

Európsky deň jazykov termín - 19.september 2018
prezentácia s informáciami (.pptx)

O súťaži

Súťaž o putovný Džbán z Košickej je medzitriedna súťaž pre triedy druhého stupňa ZŠ Košická, primu až kvartu osemročného GJH a pre MYP 0–3. Počas školského roka triedy získavajú body v rôznych športových, umeleckých, zábavných, matematických a iných súťažiach. Tri triedy s najvyšším počtom bodov vyhrajú deň voľna na usporiadanie školskej akcie a finančný príspevok na ňu od Nadácie Novohradská. Cieľom súťaže je formovať a upevňovať nielen triedny kolektív, ale aj pocit spolupatričnosti na celej našej škole.
Informácie o súťažiach jednotlivých predmetov sa môžte dozvedieť od učiteľov daných predmetov. O ostatných súťažiach informujú plagátiky po škole.

Jar Košická is a whole- school year-round competition for the classes of primary school (years 6 to 9, prima – kvarta, pMYP – MYP3). During the school year the classes gain points in various sports, arts and crafts, fun, mathematics and other competitions. The classes who gain the most points will win a free day or two to go on a school trip. In addition to that, they will get financial support for it from Nadacia Novohradska. The aim of the competition in strengthen not only relationships within classes but also the feeling of belonging to the school.
Information about the competitions can be obtained from the subject teachers, school website, notice boards in the school or via email (each class has its own “jar people”).

Prehľad súťaží / Overview of the competitions:

Predmetové - Hviezdoslavov Kubín, Matematická olympiáda, , Anglická olympiáda, Nemecká olympiáda, Spevácka súťaž
Tematické - Haloweenska výzdoba, Vianočná atmosféra, PFko, Veľkonočná výzdoba
Svet v nás, Európsky deň jazykov, Kde bolo tam bolo v časopriestore,
rôzne súťaže z telesnej výchovy,
a ešte nám určite napadnú ďalšie… :)

subject related - Hviezdoslavov Kubín, Maths olympiad, English olympiad, German olympiad, Singing competition, various sports competitions
related to a specific topic – Halloween decoration, Christmas decoration, PF, Easter decoration
World Within US, European Day of Languages, Arts
and probably many more… :)

Podmienky hodnotenia / Criteria

Základným pravidlom je, že sa súťaží len v takých disciplínach, do ktorých sa môžu zapojiť všetky triedy s rovnakou šancou. Vo všetkých disciplínach sa započítavajú aj body za účasť, resp. umiestnenie na najnižšom stupni sútaže (nie celoštátne kolá). Možný bodový zisk za účasť v súťažiach:
15 bodov – 3. miesto v súťaži
20 bodov – 2. miesto v súťaži
25 bodov – 1. miesto v súťaži

Students compete only in competitions where every class has equal chance of participating (regional and country rounds do not count). Classes gain points for winning not only the 1st, 2nd and 3rd place, but also for participating.
15 points – 3. place in the competition
20 points – 2. place in the competition
25 points – 1. place in the competition

Akékoľvek návrhy na nové sútaže, konštruktívne pripomienky a rady privítame!
Zuzana Molnárová - koordinátorka súťaže
zmolnarova@gjh.sk, kabinet anglického jazyka v ŠVL na 2.posch.

Any suggestions about new competitions, comments, complaints, advice will be welcomed.
Zuzana Molnárová, the Jar coordinator
zmolnarova@gjh.sk, office: ANJ near SVL, 2nd floor

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?