Ocenenie medailou svätého gorazda

Minister školstva P.Plavčan 14. novembra 2016 ocenil úspešných a talentovaných študentov medailou sv. Gorazda, Malou medailou sv. Gorazda a Pamätným listom sv. Gorazda. Tento rok dostalo ocenenie spolu 79 študentov stredných a vysokých škôl, ktorí boli úspešnými reprezentantmi Slovenska v medzinárodných vedomostných, športových i umeleckých súťažiach, ako aj v predmetových olympiádach a aj tí, ktorí zachránili život iným. Spomedzi nich bolo 10 študentov našej školy.

Foto zľava: Adam Škrlec (prvák na FMFI UK), Filip Čermák, Martina Sabová, Juraj Halabrin, p. minister Plavčan, Leo Čunderlík, Peter Ralbovský, Martin Marek, Adrian Šajánek, pani riaditeľka Karácsonyová, Matúš Drgoň. Na fotografii chýba Katarína Bulková.

Adam Škrlec, absolvent GJH
Najvýraznejšie úspechy dosiahol vo fyzikálnej olympiáde a v olympiáde v astronómii.
V oboch olympiádach sa zúčastnil na celoštátnom kole. Vo fyzikálnej olympiáde postúpil do medzinárodného kola, kde získal bronzovú medailu.

Martina Sabová, IV.IBDB
Bola členkou tímu Slovakia-Gymnázium Jura Hronca (Drgoň, Marek, Bulková, Rečková, Sabová), ktorý v Rakúskom turnaji mladých fyzikov (Austrian Young Physicist Tournament) v apríli 2016 získal bronzovú medailu.
Bola členkou päťčlenného tímu Slovenska (Marek, Halabrin, Sabová – GJH Bratislava,
Gažo – ŠPMND Bratislava, Urban- Poštová Košice), ktorý v Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov v Jekaterinburgu získal striebornú medailu.

Juraj Halabrin, V. A
Bol členom päťčlenného tímu Slovenska, ktorý v Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov v Jekaterinburgu získal striebornú medailu.
Na medzinárodnej fyzikálnej olympiáde vybojoval bronzovú medailu.
Bronzovú medailu tiež získal vo fyzikálnej súťaži Onsite Test Princetonskej univerzity.

Leo Čunderlik, IV.IBD A
V ekonomickej súťaži Generácia Euro, ktorú organizujú centrálne banky štátov Eurozóny získal 1. miesto.

Peter Ralbovský, IV.IBD A
Na medzinárodnej olympiáde v informatike získal bronzovú medailu.
Na medzinárodnej informatickej súťaži Hyperloop – digitálne inovácie obsadil 2. miesto.

Martin Marek, III.IBD A
Bol členom tímu Slovakia-Gymnázium Jura Hronca, ktorý v Rakúskom turnaji mladých fyzikov v apríli 2016 získal bronzovú medailu
Bol členom päťčlenného tímu Slovenska, ktorý v medzinárodnom turnaji mladých fyzikov získal striebornú medailu.
Bol členom tímu SR v Olympiáde EU v prírodných vedách, ktorý získal bronzovú medailu.

Matúš Drgoň, IV.IBD A
Bol členom tímu Slovakia-Gymnázium Jura Hronca, ktorý v Rakúskom turnaji mladých fyzikov
v apríli 2016 získal bronzovú medailu.

Adrian Šajánek, IV.IBD B
V ekonomickej súťaži tímov Generácia Euro, ktorú organizujú centrálne banky štátov Eurozóny získal na Slovensku 1. miesto.
Vo Finančnej olympiáde ( finančno – vedomostná súťaž v oblasti financií) získal v minulom školskom roku 1. miesto.
Na Modelovom zasadnuti OSN v Budapešti získal ocenenie honorable mention za signifikatný prínos v rokovaniach.

Filip Čermák, septima
Na medzinárodnej chemickej olympiáde získal bronzovú medailu.

Katarína Bulková, IV.C
Bola členkou tímu Slovakia-Gymnázium Jura Hronca, ktorý v Rakúskom turnaji mladých fyzikov v apríli 2016 získal bronzovú medailu.

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?