ŠVL explained


O mailovaní

Na GJH funguje aj mail server. Tu nájdete návod na nastavenie vašich mailových klientov. Podporované sú IMAP a POP3 klienty, prezeranie cez webinterface (webmail) RoundCube a priame čítanie MailDiru pomocou programu mutt

Prihlasujete sa vašim login nameom a passwordom - normálne ako na škoský server. Vaše mailové adresy majú tvar login@gjh.sk.

Nastavenie SMTP

SMTP je protokol na posielanie mailov. Ak váš klient nepodporuje šifrované posielanie mailov (TLS), radšej ho na SMTP ani nepoužívajte. SMTP používa port 25, ale niektorí ISP z bezpečnostných dôvodov blokujú tento port pre iné ako ich servery, preto ak nedokážete odosielať maily, použite port 26.

Nastavenie SMTP
Server:mail.gjh.sk
Login:<Vaše prihlasovacie meno>
Heslo:<Vaše heslo>
Authentication:AUTH LOGIN
use TLS:Áno
Port:25 (26)

Nastavenie POP3

POP3 je realtívne starý protokol na sťahoavnie mailov. Ak máte tú možnosť, použite radšej IMAP protokol.

Nastavenie POP3
Server:mail.gjh.sk
Login:<Vaše prihlasovacie meno>
Heslo:<Vaše heslo>
Authentication:AUTH LOGIN
STARTTLS:Áno
Port:110

Nastavenie IMAP

IMAP je protokol na sťahovanie mailov. Je omnoho menej náročný na rýchlosť linky oproti napríklad WebMailu. Je takisto vhodný na prezeranie mailov z vicerých počítačov.

Nastavenie IMAP
Server:mail.gjh.sk
Login:<Vaše prihlasovacie meno>
Heslo:<Vaše heslo>
Authentication:AUTH LOGIN
STARTTLS:Áno
Port:143

Používanie WebMailu

Dnes je najrozšírenejšia forma prezerania mailov cez WebMaily. Je to internetová aplikácia, ktorá pracuje s vašimi e-mailami a ako svoj interface používa webstránku. Na GJH používame RoundCube. Na prihlásenie použi svoj password.

Používanie Mutt

Ďalšia možnosť čítania mailov je priamo si prezerať MailDir. Na to sa treba prihlásiť na server a spustiť si na ňom program mutt. Viac o prihlásení v manuale O vzdialenom prihlásení.

Ako funguje mail?

E-mail funguje analogicky ako reálna pošta. Exitujú mail servery, ktoré sú prístupné stále (do schránok sa dá vložiť list kedykoľvnek; pošta doručuje nepretržite) a užívatelia, ktorí nemusia byť online stále, len občas si poštu vyberú (nemusíte nepretržite čakať na poštára, iba niekedy skontrolujete schránku doma).

Definujme si pojmy a ich analógiu v reálnom svete:

e-mail
List alebo zásielka, čo sa má doručiť niekomu ďalšiemu
užívateľ
Fyzická osoba za počítačom. Niekto, kto využíva služby e-mailu
server
Nepretržite bežiaci počítač na internete, ktorý doručuje a uchováva e-maily. Slovom server sa označuje aj program bežiaci na serveri plniaci danú úlohu.
klient
Počítač a na ňom bežiaci program, ktorý sa pripája k serveru. Tento program nebeží nepretržite, ale iba keď ho obsluhujúca osoba používa. Najznámejšie mailové klienty sú: MS Outlook, Opera, Mozzila Thunderbird, KMail, Mutt.
protokol
Vo všeobecnosti znamená nejaký dohovorený postup alebo jazyk. V našom prípade to bude spôsob vybratia pošty. V reálnom živote napríklad používame protokol, že poštár nosí listy do schránky. V prípade, že sa tam zásielka nezmestí, nechá v nej oznam o uložení zásielky. Potom si zásielku vyberieme na pošte. Na odosielanie e-mailov používajú klienty protokol SMTP. Na prezeranie mailov je veľa možností: POP3, IMAP, HTTP alebo priamo čítať MailDir.
šifrovanie / zabezpečenie
Postup, ako zapísať informáciu tak, aby ju nepovolaná strana nemohla prečítať. Na webe sú velmi rozšírené najmä dva spôsoby TLS a SSL. Posielať informáciu nezabezpečenú znamená poslať ju nezašifrovanú a teda čitateľnú na každom počítači a každej podsieti, ktorou daná informácia prešla... Odpočúvať všetky správy na sieti vyžaduje istú zručnosť a programové vybavenie, ale prečo riskovať?

Na mail serveroch majú kontá jednotliví užívatelia, kde sa im ukladajú maily. Keď si chce užívateľ tieto maily pozrieť, spustí si nejakého mailového klienta, nastaví ho, aby as vedel pripojiť k serveru, a pomocou neho server ovláda. Každý užívateľ má svoju meilovú adresu tvaru <Jeho prihlasovacie meno>@<meno servera>. Maily si posielajú servery medzi sebou a klienti nemusia byť nepretržite online, preto sa tejto komunikácií hovorí aj offline komunikácia.Copyright (C) 2015-2016 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

ipv6 ready

Verzia 3.0