Oznamy

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA do IB Diplomoveho programu11.04.2024

Na stránke O škole - Pre záujemcov o štúdium sme zverejnili
Výsledky výberového konania do IB Diplomoveho programu pre školský rok 2024/2025

Stránka O škole - Pre záujemcov o štúdium

Triedny aktív05.04.2024

Dňa 15. apríla 2024 v čase od 17:00 do 18:30 sa budú konať triedne aktívy a konzultácie s vyučujúcimi.

Všetkých rodičov žiakov našej školy srdečne pozývame.
Vedenie školy

Pre záujemcov o štúdium05.04.2024

Termíny prijímacích skúšok a počet žiakov, ktorých môžeme prijať na štúdium pre školský rok 2024/2025

Stránka O škole - Pre záujemcov o štúdium

Novohradská Times02.04.2024

Vyšlo 2. čislo Novohradská Times (.pdf)

Všetky čísla nájdete na stránke: Aktivity na škole - Novohradská Times

Korešpondenčný seminár z matematiky13.03.2024

V časti Aktivity na škole - Korešpondenčný seminár z matematiky sme zverejnili výsledky po 3. kole KSM:
Výsledky po 3. kole KSM5 2023/2024 (.pdf)
Výsledky po 3. kole KSM9 2023/2024 (.pdf)

Stránka Aktivity na škole - Korešpondenčný seminár z matematiky

2% z daní - podporte Nadáciu Novohradská29.02.2024

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Viac o 2% z daní...

Pre záujemcov o štúdium - PYP SJ a PYP AJ19.01.2024

Oznam o zmene termínu výberového konania do I.PYP SJ a I.PYP AJ (.pdf)
Notice on the change of the date of the admission procedure for I.PYP SJ and I.PYP AJ (.pdf)

Program PYP SJ - Informácie a prihláška

Program PYP AJ - Instructions and Application Form
Stránka PYP AJ

Stránka O škole - Pre záujemcov o štúdium

GJH merch dopredaj10.01.2024

GJH merch dopredaj

Školský podporný tím (ŠPT)19.11.2021

Školský podporný tím, sme vytvorili ako odozvu na potrebu prepájať rôzne úrovne pomoci v prospech žiakov, rodičov a pedagógov. Našou snahou je podieľať sa na vytváraní zdravého a bezpečného prostredia, kde spoločne môžeme budovať pozitívnu klímu školy.

Viac na stránke: Informácie - Školský podporný tím

Budúce inovácie v učení vedy už dnes15.09.2020

Vďaka podpore Nórskych grantov a Slovenskej republiky vznikol školský projekt Budúce inovácie v učení vedy už dnes. Súčasťou tohto projektu je modernizácia chemického laboratória.
Viac informácií tu lab.gjh.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe.

Spojená škola Novohradská02.09.2016