Tvorcovia webu

Tvorcovia školského webu

Za aktualizáciu (nie obsah) údajov na základe dodaných dokumentov zodpovedá Hana Cikatricisová a Jaroslav Výbošťok. (učitelia informatiky, GJH)

Pripomienky a materiály s popisom na zverejnenie posielajte na adresu: webstranka@gjh.sk

Tvorcovia:

Ján Timoranský a Tomáš Velich - absolventi GJH (4C, 2016)

  • autori súčasného webu (programovanie a design)

Slavomír Hitka - absolvent GJH (Oktáva, 2010)

  • autor predchádzajúceho (2007-2016) webu a CMS
  • programovanie a design

Denis Donauer - absolvent GJH (4C, 2006)

  • autor predchádzajúceho webu (do roku 2007)

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tvorbe súčasného i predchádzajúcich webov našej školy.