Termínovník

Termínovník 2023/2024 (.pdf)
Obsahuje termíny rodičovských združení, klasifikačných porád, prijímačiek, maturít a ďalších akcií na škole počas školského roka 2020/2021. Udalosti z termínovníka sú zverejnené aj v kalendári na webstránke školy.

Použité skratky: SŠ - Spojená škola, MS - Maturitné skúšky, EČ - externá časť (maturitných skúšok), PFIČ - písomná forma internej časti, MG - malé gymnázium (Prima - Kvarta), VG - veľké gymnázium (Kvinta - Oktáva + štvor a päťročné gymnázium), PYP AJ - Primary years programme (English), PYP SJ - Primary years programme (slovenský, t.j. prvý stupeň ZŠ), MYP - middle years programme, IBD - International Baccalaureate Diploma programme