ZŠ Košická


Riaditeľka školy: Mgr. Renáta Karácsonyová - Tel.: 02/210 28 301
Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: RNDr. Cecília Gunišová - Tel.: 02/210 28 347

Súvisiace stránky:
Stránka prvého stupňa ZŠ - PYP SJ, prihláška do PYP SJ
Stránka knižnice PYP

NAJVÝZNAMNEJŠIE MEDZNÍKY HISTÓRIE ZŠ KOŠICKÁ

1959 / 1960 Osemročná stredná škola na Košickej ulici. Vedenie školy: Júlia Holécyová, riaditeľka; Alžbeta Jamrichová, zástupkyňa; Šimon Struhárik, zástupca; Mária Profantová, tajomníčka

1963 / 1964 Základná deväťročná škola na Košickej ulici. Vedenie školy: Víťazoslav Repáš, riaditeľ; Júlia Holécyová, zástupkyňa; Karol Erdélsky, zástupca

1963 / 1964 Na ZDŠ začína experiment Československej akadémie vied vo vyučovaní matematiky a fyziky, ktorý sa realizoval až do roku 1993

1969 / 1970 Na GJH sa v triedach zložených zo žiakov ZDŠ Košická začína experiment ČSAV vo vyučovaní matematiky.

1970 / 1971 Prvé ,,prepojenie“ škôl – prebúranie dverí medzi vedeniami ZDŠ a GJH ako predzvesť dnešnej Spojenej školy. Riaditeľ školy: Ladislav Hotový

1978 / 1979 ZDŠ bolo udelené štátne vyznamenanie – Rad práce - za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a za modernizáciu vyučovania matematiky.

1980 / 1981 Riaditeľkou ZŠ sa stala Anna Bernátková.

1984 / 1985 ZŠ Košická uzavrela zmluvu o spolupráci s pražskou ZŠ Litvinovská ul.

1986 / 1987 Riaditeľkou ZŠ sa stala Soňa Holíková.

1991 / 1992 Riaditeľom ZŠ sa stal Vladimír Repáš.

1993 / 1994 Vzniká osemročné gymnaziálne štúdium - príma aţ kvarta na ZŠ a G Košická a kvinta až oktáva na GJH-1999 / 2000 .Riaditeľkou ZŠ a G Košická sa stáva Viera Ondrášiková.

2001 / 2002 Na 1. stupni ZŠ sa začína uplatňovať slovné hodnotenie prospechu a správania.

2004 / 2005 Riaditeľkou ZŠ a G Košická sa stáva Alena Oravcová. Pani Mária (Ria) Profantová, tajomníčka školy, ukončila svoje pôsobenie na škole po rekordných 45 rokoch.

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?