Predmety

Stránky predmetov

  • Matematika - prijímacie pohovory
  • Slovenský jazyk - slovenský jazyk na GJH a IB, materiály a pomôcky pre študentov IB, download
  • Anglický jazyk - vstupný test, učebnice, doplnkový materiál, maturita z anglického jazyka, súťaže
  • Dejepis - zoznam historických časopisov na škole.Stránky jednotlivých predmetov tvoria väčšinou žiaci a majú samostatnú štruktúru.