Pre záujemcov o štúdium

Informácie o jednotlivých programoch školy

Program PYP SJ a základná škola
Program PYP AJ
8-ročné gymnaziálne štúdium
5-ročné gymnaziálne štúdium
4-ročné gymnaziálne štúdium
IB Diploma

Program PYP SJ a základná škola pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Informácie k výberovému konaniu
Prihláška (.docx)
Prihláška (.pdf)

Program PYP AJ pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Instructions
Application Form (.docx)
Application Form (.pdf)

8-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia

5-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka päťročného slovenskoanglického bilingválneho štúdia

4-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia

Štúdium podľa diplomového programu IB Diploma pre rok 2023/2024

Informácie o štúdiu

Podmienky a kritériá výberového konania na štúdium podľa diplomového programu IB Diploma pre rok 2023

IB kritéria 2023/2024
Každý záujemca o štúdium, ktorý nie je študentom Gymnázia Jura Hronca, musí zaslať žiadosť o prestup do IBD programu.
Žiadosť o prestup do IBD programu - šablóna (docx)
Žiadosť o prestup do IBD programu - šablóna (pdf)
Každý záujemca o štúdium, ktorý je študentom Gymnázia Jura Hronca, musí zaslať žiadosť o zmenu študijného programu.
Žiadosť o zmenu študijného programu - šablóna (docx)
Žiadosť o zmenu študijného programu - šablóna (pdf)

Vyplnenú a podpísanú žiadosť môže záujemca zaslať aj elektronicky na mail: ibdcoordinator@gjh.sk
Zároveň každý záujemca o štúdium musí vyplniť elektronickú prihlášku.

PRIHLÁŠKA
Prihláška do IBD programu so začiatkom v šk. roku 2023/2024 - slovenská verzia.
Pokyny k vyplneniu prihlášky 2023. (pdf)
Prihláška do IBD programu so začiatkom v šk. roku 2023/2024.
The application to IBD programme for the school year 2023/2024 - English version
Instructions for filling in the application 2023. (pdf)
The application to IBD programme for theh school year 2023/2024

ŽIADOSTI

Žiadosť o prestup (.pdf)
Žiadosť o prestup (.doc)

UKÁŽKY TESTOV

Ukážky testov z prijímacích skúšok - matematika, slovenský jazyk

GALÉRIA BUDOVY

Prejsť na Virtuálne prehliadky odborných učební

Podmienky a kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2024/2025

Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia
Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka päťročného slovenskoanglického bilingválneho štúdia
Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?